Artist statement

Az elbeszélés olyan gondolkodási minta, ami a történéseket, az embert érő hatásokat értelemmel ruházza fel. Ok-okozati kapcsolatra épülve, időben rendszerezve beszéli el a valóságról vagy a vélt, kitalált környezetről szóló tapasztalatokat, érthetővé téve a láthatót. Figuratív és egyben absztrakt képi elbeszéléseimen a narratíva már csak érzékelhető, hiszen egyfajta kiretusálásként a munkák a történet legfontosabb pillanatainak elfedése, meg nem jelenítése által kiváltott bizonytalanságon alapulnak. Ismerős, vagy annak vélt figurák és motívumok találkoznak egy adott környezetben, kialakítva egy határozottan érezhető, ugyanakkor nehezen megfejthető interakciót. Látszólag nincs ok-okozati összefüggés, nem bizonyosságban él a kép. Nem alkot letapogatható láncolatot, ahol dekódolható a térben és az időben értelmezhető elbeszélés. Az absztrahálás, az érzékelhető valóságtól való elvonatkoztatás mellett történik egy transzponálás, dimenzióváltás. Történetem főszereplője az örökké visszatérő rossz társaság, érzésemlékekből fakadó vadonatúj, mégis agyonhasznált félelem. Így halvány sejtés szintjén körvonalazódik a rejtett narratíva, mely a felfejtésre váró jelentésrétegeivel teszi érzékelhetővé a láthatatlant.

Narration is a thinking pattern which bestows meaning upon events and forces impacting humans. It describes experience of real or imagined environments based on causality and chronology; it renders the visible understandable. In my figurative and at the same time abstract visual narratives the story telling is only just perceivable, as the basis of my pieces is the uncertainty caused by hiding the most important moments of the story, much like in a blurred image. Figures and motifs that we are familiar with or we believe to be familiar meet in a given environment creating a well detectable, nevertheless not easily decodable interaction. There is seemingly no cause and effect, and the picture remains outside of certainty. It does not form a surveyable chain of events where a narrative which is to be interpreted in space and time can be decoded. Also, conversion and changing of dimensions take place beside abstraction and not representing the perceivable reality. The protagonist of my narrative is the ever returning bad company: the brand new, yet battered fear originating from memories of feelings. Thus, at the level of vague suspicion a hidden narrative takes shape, which renders the invisible perceivable with its layers of meaning waiting to be unpacked.

Életrajz | CV

Végvári Gergely
1989. május 18., Budapest
gergely.vegvari@gmail.com

TANULMÁNYOK

2017 – 2018 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművész-tanár szak
2012 – 2017 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Festő szak | Mesterek: Kósa János, Nemere Réka
2010 – 2012 Óbudai Képzőművészeti Iskola, Festő szak | Mesterek: Baksai József, Horváth Dániel

 

DÍJAK

2022 – 2025 MMA Művészeti Ösztöndíj
2019 – Nemzeti Kulturális Alap Ösztöndíj
2019 – Barcsay-díj
2016 – Ari Kupsus Gallery díj
2015 – Barcsay jutalom
2015 – Paolina Brugnatelli Alapítvány Festészeti díj
2015 – Fundamenta-Amadeus, Kisalkotói Ösztöndíj
2014 – Ikon kiállítás-szakmai I. díj

 

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSOK

2022
Rém-lik, A.P.A. Galéria, Budapest

2021
Eddig minden rendben, Patay László Városi Képtár, Ráckeve

2017
Mean World Syndrome, Ari Kupsus Gallery, Budapest

 

KURÁLT KIÁLLÍTÁSOK

2019
Rejtett narratívák, B32 Trezor Galéria, Budapest

 

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

2023
Fine Art Hungary: Az év műtárgya kiállítás, Aranybástya Étterem, Budapest
Luppart Művésztelepi Kiállítás, Einspach Fineart & Photography, Budapest
Luppart Művésztelepi Kiállítás, Luppa- sziget
MKE Jótékonysági Aukció, MKE, Budapest
Jászfényszarui Művésztelep Kiállítás, Jászfényszaru
Jászfényszarui Művésztelep Kiállítás, Jászberény
VI. Nemzetközi Pasztell Triennálé, Kernstok-villa, Nyergesújfalu
Első Tokaji Kortárs Művészeti Jótékonysági Aukció, Tállya
Grendel ’75 Emlékkiállítás, Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely
Magyar Festészet Napja, Max Gallery, Törökbálint

2022
Szupervízió, Óbudai Kulturális Központ, Budapest
Magyar Festészet Napja, Szolnok

2021
Barcsay-díjasok, Vajda Múzeum, Szentendre
Kapcsolatok – Fiatal művészek nyári tárlata, MANK Galéria, Szentendre
Szintézis, Miskolc
Szintézis, Budapest
Magyar Festészet Napja, Szolnok

2020
67. Vásárhelyi Őszi Tárlat, Hódmezővásárhely
Art Market Budapest 2020, Millenáris, Budapest
Art for act, Brody House, Budapest

2021
Élő Magyar Festészet 2019, Hello Wood Zichy Udvar, Budapest

2018
High five, Budapest
Élő Magyar Festészet, Kepes Intézet, Eger
LuppArt, Művésztelep, Lupa tó

2017
Élő Magyar Festészet, Bálna, Budapest
“Ott vagyunk már?” (T-minusz), Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
T-mínusz, Művelődési Központ és Városi Galéria, Csongrád
LuppArt, Művésztelep, Luppa-sziget
Diploma kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Idézőjel space space space idézőjel, B32 Galéria, Budapest
Entrée 2017, budavári mikve
Fundamenta-Amadeus, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Teher alatt nő a pálma, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

2016
LuppArt, Művésztelep, Living Gallery, Budapest
Ari Kupsus Gallery, Budapest
Pakk-art Showroom, Budapest
Alkotóház – Művésztelep Csongrád, Csongrád Galéria
Barcsay pályázat, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

2015
Paolina Brugnatelli Alapítvány, Santa Marta, Paderno D’Adda
Paolina Brugnatelli Alapítvány, Accademia di Brera, San Carpoforo, Milano
Paolina Brugnatelli Alapítvány, Magyar Képzőművészeti Egyetem
LuppArt, Művésztelep, Luppa-sziget
Pakk_art, Defo Labor, Budapest
Alkotóház – Művésztelep Csongrád, Csongrád Galéria
Ismeretlen szerző, Pakk-art, Budapest
Barcsay pályázat, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Fundamenta-Amadeus, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Műteremsarok, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Belátható?/Insight, Labor Galéria, Budapest
Harmadév-negyedév, B32 Galéria és Kultúrtér, Budapest
Terítve, Latarka, Budapest

2014
Alkotóház – Művésztelep Csongrád, Csongrád Galéria
Pakk-art, Higgs Field Galéria, Budapest
A középkori festészet újragondolása – Az ikon, Város Boltja, Budapest
Nyitott Műtermek Délutánja No. 5, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest
Felemás, Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

2013
Ari Kupsus Diákgaléria, Budapest

2012
Diákhitel Képző, A38 hajó, Budapest

2011
A4 tematikus kiállítás, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre

Gergely Végvári
18/05/1989, Budapest
gergely.vegvari@gmail.com

EDUCATION

2017 – 2018 Hungarian University of Fine Arts, Visual Education Department
2012 – 2017 Hungarian University of Fine Arts, Painting Department | Masters: János Kósa, Réka Nemere
2010 – 2012 Óbuda Fine Arts School, Painting Department | Masters: József Baksai, Dániel Horváth

 

AWARDS

2022 – 2025 MMA Art Scholarship
2019 – National Cultural Fund Scholarship
2019 – Barcsay Award
2016 – Ari Kupsus Gallery Award
2015 – Barcsay Reward
2015 – Fundamenta-Amadeus Scholarship
2015 – Paolina Brugnatelli Foundation Award
2014 – Icon exhibition-professional I. award

 

SOLO EXHIBITIONS

2022
Rém-lik, Ateliers Pro Arts Art Center, Budapest

2021
So far so good, Patay László City Gallery, Ráckeve

2017
Mean Wolrd Syndrome, Ari Kupsus Gallery, Budapest

 

CURATED EXHIBITIONS

2019
Hidden naratives, B32 Trezor Galllery, Budapest

 

GROUP EXHIBITIONS

2023
Fine Art Hungary, Artifact of the year, Aranybástya Restaurant, Budapest
Luppart Artist Colony, Einspach Fineart & Photography, Budapest
Luppart Artist Colony, Luppa Island
MKE Charity Auction, MKE, Budapest
Jászfényszaru Artist Colony, Jászfényszaru
Jászfényszaru Artist Colony, Jászberény
VI. International Pastel Triennal, Kernstok Castle, Nyergesújfalu
First Contemporary Art Charity Auction at Tokaj, Tállya
Grendel ’75 Memorial Exhibition, Csallóköz Museum, Dunaszerdahely
Living Hungarian Painting, Max Gallery, Törökbálint

2022
Supervision, Óbuda Cultural Center, Budapest
Living Hungarian Painting, Szolnok

2021
Barcsay Award Winners, Vajda Museum, Szentendre
Connections, Summer Exhibition of Young Artists, Szentendre
Synthesis, Miskolc
Synthesis, Budapest
Living Hungarian Painting, Szolnok

2020
67th Autumn Exhibition in Vásárhely, Hódmezővásárhely
Art Market Budapest 2020, Millenáris, Budapest
Art for act, Brody House, Budapest

2021
Living Hungarian Painting 2019, Hello Wood Zichy Udvar, Budapest

2018
HighFive, Budapest
Living Hungarian Painting, Görgy Kepes Institute, Eger
LuppArt Art Camp, Luppa Island

2017
Living Hungarian painting 2017, Bálna, Budapest
“Are we there yet?” (T-minusz), Hungarian University of Fine Arts, Budapest
T-minusz, Csongrád Gallery, Csongrád
LuppArt Art Camp, Luppa Island
Diploma exhibition, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Quotation mark space space space quotation mark, B32 Gallery, Budapest
Entrée 2017, Buda Castle, Mikve
Fundamenta-Amadeus, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
A smooth sea does not make a skilled sailor, Hungarian University of Fine Arts

2016
LuppArt Art Camp, Living Gallery, Budapest
Ari Kupsus Gallery, Budapest
Pakk-art Showroom, Budapest
Exhibition of the Art Camp, Csongrád Gallery, Csongrád
Barcsay Competition, Hungarian University of Fine Arts, Budapest, Budapest

2015
Fondazione Paolina Brugnatelli, Santa Marta, Paderno D’Adda
Fondazione Paolina Brugnatelli, Accademia di Brera, San Carpoforo, Milano
Fondazione Paolina Brugnatelli, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
LuppArt art camp, Luppa island, Budakalász
Pakk_art, Defo Labor, Budapest
Exhibition of the Art Camp, Csongrád Gallery, Csongrád
Unknown Author, Pakk_art, Defo Labor, Budapest
Barcsay Competition, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Fundamenta- Amadeus, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Studio Corner, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Insight, Labor Gallery, Budapest
Selected works of MKE students, B32 Gallery, Budapest
„Terítve”, Latarka, Budapest

2014
Exhibition of the Art Camp, Csongrád Gallery, Csongrád
Pakk-art, Higgs Field Gallery, Budapest
Icon, City’s Shop, Budapest
Afternoon of the Open Art Studios No. 5, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
The other half, Csoma Sándor Kőrösi Cultural Center Kőbánya

2013
Ari Kupsus Gallery, Budapest

2012
A38 Ship, Budapest

2011
A4, Vajda Lajos Studio, Szentendre